Neidio i'r prif gynnwy

Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Mae Partneriaeth Cydwasanaethau Cymru (NWSSP) yn sefydliad annibynnol, y mae GIG Cymru yn berchen arno ac yn ei gyfarwyddo. Mae NWSSP yn cefnogi GIG Cymru trwy ddarparu ystod gynhwysfawr o swyddogaethau a gwasanaethau cymorth o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar y cwsmer.

Daw cyrff GIG Cymru ynghyd yn y Pwyllgor Partneriaeth Cydwasanaethau (SSPC) i fonitro a llywodraethu gwaith NWSSP.

Mae mwy o wybodaeth am Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru ar gael ar eu gwefan ar http://www.nwssp.wales.nhs.uk/hafan

Rhannu:
Cyswllt: