Neidio i'r prif gynnwy

Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol (CCCU)

Stethosgop a Chyfrifiannell

Efallai na fydd rhai triniaethau ar gael fel reolwaith ar y GIG, ond gall cleifion a allai gael budd penodol ddal i gael y driniaeth trwy broses o'r enw Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol.

Gall meddyg teulu a / neu ymgynghorydd wneud ceisiadau am arian i banel Cais am Arian Cleifion Unigol. Mae penderfyniadau a wneir gan Baneli Cais am Ariannu Cleifion Unigol yn cael eu penderfynu ar y wybodaeth a ddarperir gan y meddyg teulu a / neu'r Ymgynghorydd i ddangos y budd clinigol sylweddol a ddisgwylir o'r driniaeth ar gyfer y claf penodol hwnnw ac a yw cost y driniaeth yn gytbwys â'r budd clinigol disgwyliedig.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Comisiynu Gwasanaethau Arbenigol Iechyd Cymru.

Rhannu:
Cyswllt: