Neidio i'r prif gynnwy

Eich Gwasanaeth Ymyrraeth Gynnar mewn Seicosis (EIP) Lleol

Pwy mae’r gwasanaeth Ymyrraeth Gynnar yn eu cefnogi?

Mae’ch tîm Ymyrraeth Gynnar lleol yn wasanaeth cymunedol newydd sy’n gallu cwrdd â phobl mewn amrywiaeth eang o leoedd, naill ai gartref, mewn canolfan glinigol neu mewn man niwtral, er enghraifft mewn siop goffi neu fannau cyhoeddus eraill.

Ar hyn o bryd, mae tîm Ymyrraeth Gynnar Powys yn cefnogi pobl rhwng 18 a 25 oed sy’n profi symptomau cynnar seicosis neu sydd wedi profi symptomau seicotig heb eu trin o fewn y 2 flynedd ddiwethaf.

Sut i gael mynediad i’r gwasanaeth

Gall Meddyg Teulu neu weithwyr iechyd proffesiynol atgyfeirio drwy’r tîm iechyd meddwl cymunedol lleol lle bydd y gweithiwr Cyswllt Ymyrraeth Gynnar neu’r gweithiwr ar ddyletswydd yn brysbennu’r atgyfeiriad. Gall teulu a/ neu ffrindiau hefyd atgyfeirio drwy Ymarferydd Ymyrraeth Gynnar.

Beth i’w ddisgwyl

Gall y Gwasanaeth Ymyrraeth Gynnar mewn Seicosis ddarparu hyd at 3 blynedd o gymorth sy’n gallu cynnwys: 

•             Addysg sy’n ymwneud â symptomau a strategaethau ymdopi.

•             Gwaith i atal pwl arall o salwch.

•             Cymorth i ddychwelyd i’r gwaith.

•             Cymorth i ddychwelyd i addysg.

•             Adferiad o Seicosis

•             Ymyriadau gyda meddyginiaeth.

•             Hyb Gwybodaeth.

•             Ymyriadau teuluol ac addysg deuluol ynghylch arwyddion a symptomau seicosis

•             Therapi Gwybyddol Ymddygiadol sy’n ymwneud â symptomau a strategaethau ymdopi.

•             Grwpiau Cefnogaeth gan Gymheiriaid.

•             Atgyfeirio i wasanaethau cymorth gwirfoddol/ elusennol.

Ein Timau

Mae ein Timau EIP yn gweithio o nifer o wahanol safleoedd ar hyd a lled Powys.

Gellir cysylltu â Thîm De Powys ar:

07929 781 794

Gellir cysylltu â Thîm Gogledd Powys ar:

07876 714 117

Gellir ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost a ganlyn i gysylltu â’r ddau dîm: EIPPowys@wales.nhs.uk

Rhannu:
Cyswllt: