Neidio i'r prif gynnwy

Peoni am hunan-niwed?

Merch ifanc â straen, yn siarad â seicolegydd

Mae llawer o ddiffiniadau gwahanol o hunan-niweidio a hunan-anaf, fel arfer mae'n cyfeirio at rywun sy'n achosi niwed i'w hunain yn fwriadol.

Mae llawer o resymau pam y gallai rhywun hunan-niweidio neu hunan anafu. Defnyddir yn aml fel ffordd o ymdopi â phroblemau, ond gall ymwneud â materion sylfaenol gyda'ch iechyd meddwl.

Os oes angen help arnoch, gall teulu a ffrindiau chwarae rhan enfawr yn eich cefnogi. 

Isod mae rhai adnoddau a allai fod o gymorth i chi ddeall hunan-niweidio / hunan-anaf yn well.

Cysylltwch â’ch Meddyg Teulu neu ffoniwch 111 a dewiswch opsiwn 2 i gyrchu cymorth lleol 24 awr y dydd.

Rhannu:
Cyswllt: