Neidio i'r prif gynnwy

Tîm Ymchwil a Datblygiad

Geiriadur ffug, diffiniad o

Yma ym Mhowys, rydym wedi ymrwymo i gefnogi amgylchedd lle mae ymchwil ac arloesi yn cael ei annog yn weithredol.

Rydym yn gwybod bod ymchwil a datblygiad yn rhan hanfodol o ddarparu gofal o ansawdd uchel i gleifion a defnyddwyr gwasanaeth. Ein rôl yw:

  • Sicrhau ein bod yn cwrdd â'n cyfrifoldebau llywodraethu ymchwil ar gyfer ymchwil a noddir yn allanol
  • Cyhoeddi cymeradwyaeth ar gyfer astudiaethau ymchwil newydd
  • Archwilio a monitro ymchwil ym Mhowys
  • Rhoi cyngor a chefnogaeth i ymchwilwyr
  • Rhoi cyngor i gleifion a'r cyhoedd am ymchwil ym Mhowys

Gwneud ymchwil ym Mhowys

Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal ymchwil ym Mhowys, cysylltwch â ni ar Bright.IdeasPowys@wales.nhs.uk

Cyfranogiad cleifion a'r cyhoedd mewn ymchwil

Os ydych chi'n glaf gyda ni, efallai y bydd ymgynghorydd, nyrs neu'ch meddyg teulu yn gofyn i chi weld a hoffech chi gymryd rhan mewn astudiaeth neu efallai y byddwch chi'n derbyn gwahoddiad yn y post. Gall rhai astudiaethau ymchwil gynnwys arolygon a chyfweliadau, gall eraill edrych ar effeithiau cyffuriau a thriniaeth.

Credwn y gall cleifion sy'n cymryd rhan mewn astudiaethau ymchwil elwa o'r holl gefnogaeth, gwerth a phwrpas a ddaw yn sgil hyn yn ogystal ag unrhyw ganlyniadau triniaeth newydd posibl.

Mwy o wybodaeth

I gael mwy o wybodaeth am wneud ymchwil ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys, neu os ydych chi'n glaf ac yr hoffech wybod mwy am gofrestru i gymryd rhan mewn astudiaethau ymchwil, cysylltwch â'r Adran Ymchwil a Datblygu ar Bright.IdeasPowys@wales.nhs.uk

Rhannu:
Cyswllt: