Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun Cyhoeddi

Er mwyn cynorthwyo'r cyhoedd i gyrchu gwybodaeth o'r fath ac i gydymffurfio â'r Ddeddf, mae'r Bwrdd Iechyd wedi cynhyrchu Cynllun Cyhoeddi yn unol â'r Cynllun Cyhoeddi Enghreifftiol a gynhyrchwyd gan y Comisiynydd Gwybodaeth. Mae'n dilyn fformat y saith dosbarth o wybodaeth y cyfeirir atynt yn y Cynllun Cyhoeddi Enghreifftiol ac yn y Ddogfen Diffinio ar gyfer Cyrff Iechyd yng Nghymru.

Mae wedi'i nodi mewn saith parth ar wahân ac mae'r rhain wedi'u rhestru isod.

 

Rhannu:
Cyswllt: