Neidio i'r prif gynnwy

Canolfan Iechyd a Gofal Glan Irfon (Llanfair-ym-muallt)

Math o Gyfleuster: Canolfan Iechyd a Gofal Integredig
Cyfeiriad: Love Lane, Pendre, Llanfair-ym-muallt, Powys LD2 3DG
Ffôn: 01597 827770
Ffôn: Cyrraedd Yma:

Mae'r ganolfan iechyd a gofal wedi'i lleoli ar y brif A483 i'r gorllewin o Lanfair-ym-muallt.

Am amseroedd bws manwl ewch i http://en.powys.gov.uk/bustimetables neu www.traveline.cymru

Mae gorsaf reilffordd ar Heol Llanfair neu Cilmeri gyda chysylltiadau â Llandrindod a De Cymru.

Parcio: Mae maes parcio ar gael ar y safle gan gynnwys lleoedd mynediad i'r anabl.
Cyfleusterau:

Mae'r prif gyfleusterau yng Nglan Irfon yn cynnwys:

  • Cyfleusterau Cleifion Allanol
  • Uned iechyd a gofal Glan Irfon (12 gwely)
  • Gwasanaethau Therapi
Uned Glan Irfon: Mae uned iechyd a gofal 12 gwely Glan Irfon yn darparu ail-gartrefiad arhosiad byr
Amseroedd Ymweld: Mae yna amseroedd ymweld agored.
Gofal brys:

Mae cyngor ar gyfer anhwylderau cyffredin ar gael gan eich fferyllydd lleol ac o wefan GIG 111 Cymru.

Gwiriwch eich meddygfa leol am wybodaeth am wasanaethau mân anhwylderau a ddarperir yn eich canolfan feddygol.

Yr Uned Mân Anafiadau agosaf yw'r uned 24 awr yn Ysbyty Coffa Rhyfel Sir Frycheiniog.

Mae'r Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys 24 awr agosaf yng Nghaerfyrddin (Glangwili), Merthyr Tudful (y Tywysog Charles) a'r Fenni (Nevill Hall).

Cleifion Allanol: Mae'r adran Cleifion Allanol yn darparu ystod o glinigau cleifion allanol gan gynnwys ymgynghorwyr ymweliadol o ysbytai cyffredinol ardal.
Dim Ysmygu: Mae'rr safle'n ardal dim ysmygu ac mae ysmygu wedi'i wahardd yn llwyr ar safle ysbyty.
Rhannu:
Cyswllt: