Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Cymunedol Ystradgynlais (Ystradgynlais)

Math o Gyfleuster: Ysbyty Cymunedol
Cyfeiriad: Heol Glanrhyd, Ystradgynlais, Powys SA9 1AU
Ffôn: 01639 844777
Ffôn: Cyrraedd Yma:

Mae'r ysbyty i'r de o Ystradgynlais ar y B4599

Am amseroedd bws manwl ewch i http://en.powys.gov.uk/bustimetables neu www.traveline.cymru

Parcio: Mae maes parcio ar gael ar y safle gan gynnwys lleoedd mynediad i'r anabl.
Cyfleusterau:

Mae'r prif gyfleusterau yn Ysbyty Ystradgynlais yn cynnwys:

  • Cyfleusterau Cleifion Allanol
  • Ward Cyffredinol Cleifion Mewnol / Meddygol (Ward Adelina Patti)
  • Ward Cleifion Mewnol Iechyd Meddwl yr Henoed (Ward Tawe)
  • Canolfan Geni dan Arweiniad Bydwragedd
  • Uned Mân Anafiadau
  • Cyfleusterau Pelydr-x
  • Gwasanaethau Therapi
  • Ysbyty Dydd
Ward Adelina Patti: Mae Ward Adelina Patti yn darparu gwasanaethau meddygol, adfer a gofal lliniarol cyffredinol.
Ward Tawe: Mae Ward Tawe yn darparu gwasanaethau iechyd meddwl i'r henoed
Amseroedd Ymweld:

Yn ystod pandemig COVID rydym yn gweithredu oriau ymweld cyfyngedig, gweler y dudalen hon am ragor o fanylion.

Gofal brys:

Mae cyngor ar gyfer anhwylderau cyffredin ar gael gan eich fferyllydd lleol ac o wefan GIG 111 Cymru.

Gwiriwch yn eich meddygfa leol am wybodaeth am wasanaethau mân anhwylderau a ddarperir yn eich canolfan feddygol.

Mae'r Uned Mân Anafiadau ar agor rhwng 0830 a 1600 o ddydd Llun i ddydd Gwener (ar gau ar benwythnosau a gwyliau banc).

Gall Mân Unedau Anafiadau yn Powys drin oedolion a phlant 2 oed a hŷn.

Ar hyn o bryd, mae pob Uned Mân Anafiadau yn gweithredu ar sail "ffôn yn gyntaf". Gofynnir i bob claf ffonio cyn mynychu fel y gallwn ddarparu asesiad a chyngor dros y ffôn i chi, a'ch archebu ar gyfer apwyntiad fel y bo'n briodol. Mae'r trefniadau hyn ar waith i'ch cadw'n ddiogel a chadw ein staff yn ddiogel:

Yr Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys 24 awr agosaf yw Ysbyty Treforys yn Abertawe

Cleifion Allanol: Mae'r adran Cleifion Allanol yn darparu ystod o glinigau cleifion allanol gan gynnwys ymgynghorwyr ymweliadol o ysbytai cyffredinol ardal.
Dim Ysmygu: Mae'r safle'n ardal dim ysmygu ac mae ysmygu wedi'i wahardd yn llwyr ar safle ysbyty.
Rhannu:
Cyswllt: