Neidio i'r prif gynnwy

Aelodau'r Bwrdd

Aelodau'r Bwrdd

Cadeirydd

Yr Athro Vivienne Harpwood

Prif Weithredwr

Carol Shillabeer

Cyfarwyddwyr Gweithredol

Cyfarwyddwr Nyrsio a Bydwreigiaeth

Alison Davies

Cyfarwyddwr Cyllid a TGCh

Pete Hopgood

Cyfarwyddwr Meddygol

Kate Wright
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Gofal Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl Jamie Marchant
Cyfarwyddwr Cynllunio a Pherfformiad Hayley Thomas

Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus

Stuart Bourne

Cyfarwyddwr Therapïau a Gwyddorau Iechyd

Claire Madsen

Cyfarwyddwr y Gweithlu a DS a Gwasanaethau Cymorth

Julie Rowles

Ysgrifennyddes y Bwrdd

Rani Mallison
Aelodau Annibynnol
Is-gadeirydd Mel Davies
Aelod Annibynnol Dr Rhobert Lewis
Aelod Annibynnol (Trydydd Sector) Trish Buchan
Aelod Annibynnol (Awdurdod Lleol) Matthew Dorrance
Aelod Annibynnol (Cyfalaf / Ystadau) Mark Taylor
Aelod Annibynnol (Prifysgol) Frances Gerrard
Aelod Annibynnol (TGCh) Ian Phillips
Aelod Annibynnol (Cyfreithiol) Gwag
Aelod Annibynnol (Cyllid) Tony Thomas
Aelod Annibynnol (Undeb Llafur) Susan Newport

 

 

Rhannu:
Cyswllt: