Neidio i'r prif gynnwy

Adferiad ac Adsefydliad COFID

 

Wrth i chi wella ar ôl COFID-19 efallai eich bod yn dal yn mynd i’r afael â’r effaith y firws ar eich corff a’ch meddwl.

Dylai’r newidiadau hyn wella dros amser, gall rhai cymryd mwy o amser nag eraill, ond mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud i helpu.

Mae GIG Cymru wedi datblygu app i gefnogi oedolion sy’n gwella ar ôl COFID-19. Yr holl wybodaeth a chyngor pwysig am eich adferiad COFID mewn un man sy’n hawdd ei gyrraedd.

Mae’n darparu fideos a chyngor addysgol ymarferol ar sut i reoli’r ystod eang o symptomau Syndrom Ôl-COFID y gallech fod yn eu profi;

  • Peswch
  • Llai o ffitrwydd a chryfder cyhyrau
  • Poen yn y cymalau a phoenau yn y cyhyrau
  • Colli pwysau
  • Diffyg anadl
  • Problemau llais a llyncu
  • Anallu i feddwl yn glir
  • Straen a Gorbryder
  • Blinder
  • Problemau Cysgu

 

 

 

Rhannu:
Cyswllt: