Neidio i'r prif gynnwy

Buddsoddwch yn Eich Iechyd

Beth yw buddsoddi yn eich iechyd?

Mae Buddsoddi yn Eich Iechyd yn rhaglen GIG am ddim i unrhyw un yn Powys a hoffai wella eu hiechyd a'u lles.

Ar hyn o bryd mae chwe modiwl ar gael, unwaith y byddwch wedi mynychu'r modiwl cyntaf (Adeiladu Gwell Iechyd) gallwch wedyn ddewis cymryd rhan yn unrhyw un o'r modiwlau eraill. Sesiynau grŵp ydyn nhw gydag uchafswm o 8 cyfranogwr yn cael eu darparu gan aelodau tîm o Wasanaeth Rheoli Poen a Blinder Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Bob wythnos byddwn yn edrych ar wahanol ffyrdd y gallwch gynnal a gwella eich iechyd a'ch lles trwy bynciau fel:

  • Derbyn
  • Gosod ymrwymiad wythnosol
  • Dilyniant a chanfod datrysiadau
  • Ymwybyddiaeth Ofalgar
  • Canolbwyntio ar y positif
  • Cyfathrebu
  • Bwyta'n iach, hydradiad a rheoli pwysau
  • Cymorth cyntaf ar gyfer hwyliau isel
  • Gweithgaredd a symud
  • Diffyg anadl

Ble Mae'n Rhedeg?

Mae'r rhaglen ar gael ar-lein o gysur eich cartref eich hun. Mae rhaglenni ar-lein yn cael eu rhedeg trwy Dimau Microsoft ac maen nhw'n 2 awr o hyd gydag uchafswm o 8 cyfranogwr. Nid oes angen i chi fod wedi'i ddefnyddio o'r blaen, byddwn yn eich cefnogi i sefydlu. Bydd angen cysylltiad rhyngrwyd a chyfrifiadur, gliniadur neu lechen a gwe-gamera arnoch os nad oes un wedi'i ymgorffori yn eich dyfais.

I gael mwy o wybodaeth neu i archebu ar y rhaglen, ffoniwch ni ar 0800 169 5586 neu e-bostiwch Investment.pow@wales.nhs.uk a bydd un o'n tîm yn hapus i drafod pethau gyda chi.

Gellir gweld manylion rhaglenni sydd ar ddod yma ac ar ein tudalen Facebook .

Am fwy o wybodaeth neu i archebu ar y cwrs, rhowch ganiad i ni ar 0800 169 5586 neu e- bostiwch Investment.pow@wales.nhs.uk a bydd un o'n tîm yn hapus i drafod pethau gyda chi.

Rhannu:
Cyswllt: