Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Cymraeg o fewn Gofal Sylfaenol

Manylion am staff sy’n siarad Cymraeg sy’n gweithio o fewn Meddygfeydd, Deintyddfeydd, Fferyllfeydd ac Optegwyr o fewn Powys ar gael trwy gysylltu â’r Meddygfeydd, Deintyddfeydd, Fferyllfeydd ac Optegwyr perthnasol.

Gellir gweld gwybodaeth am Feddygfeydd, Deintyddfeydd, Fferyllfeydd ac Optegwyr o fewn Powys ac ar draws Cymru ar ein gwefan:

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn y broses o gysylltu â chontractwyr annibynnol gofal sylfaenol unigol i ofyn am fanylion pellach am staff sy’n gallu delio â’r cyhoedd yn Gymraeg. Ar ôl cael caniatâd yr unigolyn, byddwn yn cyhoeddi rhagor o wybodaeth am ble y gall aelodau’r cyhoedd gael mynediad at wasanaethau gofal sylfaenol yn Gymraeg.

Fodd bynnag, nodwch, y penderfyniad i ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg i unigolion yn eistedd gyda’r contractwr annibynnol ac nid gyda’r bwrdd iechyd.

I gael rhagor o wybodaeth am Safonau’r Gymraeg, cysylltwch â Powys.Geninfo@wales.nhs.uk

 

Rhannu:
Cyswllt: