Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Rheoli Poen a Blinder

Logo gwasanaeth rheoli poen a blinder gyda thestun Cymraeg

Ynglŷn â'r Gwasanaeth

Mae'r tîm yn y Gwasanaeth Rheoli Poen a Blinder yn darparu help i bobl sydd eisiau byw bywyd yn llawnach ond sy'n cael eu rhwystro rhag gwneud hynny gan boen parhaus neu flinder cronig gan gynnwys syndromau blinder ôl-firaol fel syndrom ôl-covid.

Mae'r rhaglenni wedi cael eu rhedeg gan y Bwrdd Iechyd er 1994 ac mae gan y tîm amlddisgyblaethol gyfoeth o brofiad o weithio gyda phobl y mae eu problemau iechyd yn effeithio ar agweddau corfforol, seicolegol a chymdeithasol eu bywydau.

Mae'r gwasanaeth yn rhedeg o amrywiaeth o leoliadau ledled Powys. Ar hyn o bryd, oherwydd yr achosion o COVID-19 mae gwasanaethau ar gael trwy fideo-gynadledda a ffôn er ein bod yn gobeithio cynnig apwyntiadau wyneb yn wyneb eto yn fuan.

Rhannu:
Cyswllt: