Neidio i'r prif gynnwy

Dewiswch eich Meddyg Teulu

Arwydd sy

Mae eich meddygfa yn cynnig ystod eang o wasanaethau ar gyfer gofal brys.

Gwiriwch â'ch practis i ddarganfod pa wasanaethau gofal brys maen nhw'n eu cynnig - er enghraifft, efallai bod ganddyn nhw wasanaeth brysbennu clinigol, gwasanaeth mân salwch ac anafiadau, ac ystod o weithwyr iechyd proffesiynol i ddarparu gwybodaeth a chyngor i chi.

Mae mwy o wybodaeth am wasanaethau meddygon teulu ym Mhowys ar gael yn adran Gofal Sylfaenol ein gwefan .

Gallwch hefyd chwilio am feddygfeydd yng Nghymru ar wefan 111 GIG Cymru.

 

Os oes angen i chi gysylltu â'r Gwasanaeth Meddyg Teulu Tu Allan i Oriau, ffoniwch 111 y GIG.

 


Yn byw ar y ffin â Lloegr?

Mae gwybodaeth am Wasanaethau Meddygon Teulu yn Lloegr ar gael ar wefan GIG Lloegr.

Rhannu:
Cyswllt: