Neidio i'r prif gynnwy

111 a Gwasanaethau Meddygon Teulu y Tu Allan i Oriau

111 GIG yw'r un rhif i ffonio am wybodaeth a chyngor iechyd 24 awr y dydd, gan gynnwys cael mynediad at wasanaethau meddyg teulu y tu allan i oriau.

 

Darperir 111 GIG Cymru gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar eu gwefan.

Mae 111 GIG Cymru hefyd yn darparu gwefan ddefnyddiol gan gynnwys gwiriwr symptomau , gwyddoniadur iechyd a chwiliad gwasanaethau.

Darperir gwasanaethau meddyg teulu y tu allan i oriau ar gyfer mwyafrif Powys gan Shropdoc.

Mae cyngor a gwybodaeth gofal brys hefyd ar gael yn adran Gofal Brys ein gwefan.

Ffoniwch 999 am argyfyngau sy'n peryglu bywyd ac sydd angen sylw meddygol ar unwaith.

Rhannu:
Cyswllt: