Neidio i'r prif gynnwy

Ymgysylltiad ar Ddarparu Gwasanaethau Uned Mân Anafiadau yng Ngwent

Ydych chi'n defnyddio gwasanaethau mân anafiadau yn y Fenni?

Gallai’r wybodaeth hon gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (BIPAP) fod o ddiddordeb.

Mae ymgysylltu ar ddarpariaeth gwasanaethau mân anafiadau ledled Gwent yn y dyfodol ar y gweill tan 1 Rhagfyr 2023.

Dysgwch fwy isod ac o wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan .


Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn gyfrifol am yr holl wasanaethau iechyd ar draws hen sir Gwent (gan gynnwys ardaloedd awdurdodau lleol Casnewydd, Caerffili, Trefynwy, Torfaen a Blaenau Gwent) a rhan o boblogaeth de Powys.

Mae’r Bwrdd Iechyd yn cynnal nifer o Unedau Mân Anafiadau sy’n rhan o’r gwasanaeth gofal brys cyffredinol.  Unedau dan arweiniad nyrsys yw Unedau Mân Anafiadau sy’n trin anafiadau nad ydynt yn peryglu bywyd nac yn peryglu aelodau’r corff. Maent yn rhan o fodel gofal cyffredinol lle mae Ysbyty Athrofaol y Faenor (GUH) ger Cwmbrân yn darparu triniaeth frys ac mae’r rhwydwaith ysbytai cyffredinol lleol (eLGH) uwch yn darparu gwasanaethau mân anafiadau.

Mae’r gwasanaeth MIU yn cael ei arwain a’i ddarparu gan Ymarferwyr Nyrsio Brys arbenigol (ENPs), sy’n gallu gweithio’n annibynnol a thrin amrywiaeth o anafiadau oedolion a phediatreg ar bob safle MIU.

Er mwyn sicrhau y gall y cyhoedd ystyried y cynnig hwn, mae'r Bwrdd Iechyd yn gweithio'n agos gyda Llais (a elwid yn gynt yn Gyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan) ac mae cyfnod o 12 wythnos o ymgysylltu â'r cyhoedd wedi'i drefnu, yn rhedeg o Ddydd Llun 11 Medi tan Ddydd Gwener 1 Rhagfyr 2023.

Sut gall pobl fynegi eu barn?

Gellir rhannu safbwyntiau drwy unrhyw un o’r dulliau canlynol:

Llenwch ein harolwg sydd ar gael drwy URL gwefan y Bwrdd Iechyd: https://forms.office.com/e/TCPjQidkvi

 

ysgwch fwy ar wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan .

Rhannu:
Cyswllt: