Neidio i'r prif gynnwy

Clinigau galw heibio brechlyn atgyfnerthu wythnos yn dechrau 13 Rhagfyr

Mae gennym glinigau galw heibio ar gyfer brechlyn atgyfnerthu wythnos yn dechrau 13 Rhagfyr yn y lleoliadau a ganlyn:

 

Neuadd Les Glowyr Ystradgynlais

 • 13 Rhagfyr: 12pm - 1pm & 1.30pm - 4pm - oed 50+
 • 14 Rhagfyr: 9.30yb - 12yp a 1.30yp - 4yp - oed 40+
 • 15 Rhagfyr: 9.15yb - 12.30yp a 1yp - 4.30yp - oed 30+
 • 16 Rhagfyr: 9.15yb - 12.30yp a 1yp - 3yp - oed 25+

 

Maes Sioe Brenhinol Cymru, Builth Wells

 • 13 Rhagfyr: 9.30am - 12.30pm & 1.30pm - 4pm  
 • 14 Rhagfyr: 11.30yb - 2.30yp a 3.30yp - 6yh  

 

Canolfan Hamdden Maldwyn, y Drenewydd

 • 13 Rhagfyr: 9.30am - 12.15pm & 1.00pm - 4.15pm  
 • 14 Rhagfyr: 11.30yb - 2.30yp a 3.30yp - 6yh  

 

Gallwch fynd i'n clinigau galw heibio ar gyfer eich BOOSTER os:

 • Rydych yn bodloni'r terfyn oedran presennol
 • Rydych wedi cofrestru gyda meddyg teulu ym Mhowys
 • Cawsoch eich ail ddos fwy na thri mis yn ôl
 • Mae dros bedair wythnos ers prawf neu symptomau COVID-19 positif

 

* Gwisgwch yn gynnes oherwydd efallai bod ciw y tu allan, ond gwisgwch haenau fel ein bod yn gallu cyrraedd eich braich* 

*Nodwch fod brechiad bellach yn digwydd mewn amgylchedd cynllun agored i'n helpu i frechu cymaint o bobl â phosibl cyn gynted â phosibl. Siaradwch â'r person sy'n rhoi'r brechiad os oes angen preifatrwydd ychwanegol arnoch*

* Sylwch fod blaenoriaeth yn cael ei rhoi i bobl sydd ag apwyntiadau wedi'u harchebu. *

 

Nid oes angen apwyntiad.

Daliwch i edrych ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Mae mwy o wybodaeth am frechu COVID-19 yn Powys ar gael ar ein gwefan yn https://pthb.nhs.wales/covid-vaccine

Cyhoeddwyd: 13/12/21

Rhannu:
Cyswllt: