Neidio i'r prif gynnwy

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Mae'n bleser gennyf eich gwahodd i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) Bwrdd Iechyd Addysgu Powys. Mewn ymateb i bandemig COVID 19 a’r canllawiau a chyfyngiadau cysylltiedig, yn ei gyfarfod ar 25 Mawrth 2020, penderfynodd y Bwrdd gynnal cyfarfodydd yn y dyfodol trwy ddulliau electronig. Gwnaeth y Bwrdd y penderfyniad hwn er budd gorau amddiffyn y cyhoedd, staff ac aelodau'r bwrdd. 

Bydd ein CCB yn cael ei gynnal rhwng 2.00yp a 3.00yp ar 28 Gorffennaf 2021 trwy Dimau Microsoft rhithwir. Gallwch ymuno a chymryd rhan yn y cyfarfod ar-lein trwy'r ddolen ganlynol: https://biap.gig.cymru/amdanom-ni/y-bwrdd/cyfarfodydd-y-bwrdd/cyfarfod-y-bwrdd-28-gorffennaf-2021-cyfarfod-cyffredinol-blynyddol/ 

Bydd yn rhoi cyfle i rannu rhai o lwyddiannau a heriau'r flwyddyn ddiwethaf, a'n blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Yn bwysig, bydd yn gyfle i ni glywed gennych am eich dyheadau ar gyfer dyfodol iechyd a lles ym Mhowys. 

Bydd y CCB yn cynnwys cyfres o gyflwyniadau gan Aelodau'r Bwrdd. Bydd gwybodaeth weledol yn cael ei chyflwyno'n ddwyieithog gyda'r opsiwn gael isdeitlau Cymraeg neu Saesneg. 

Bydd copïau electronig o Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Blynyddol 2020/21 a Chynllun Blynyddol 2021/22 ar gael cyn y cyfarfod ar https://biap.gig.cymru/amdanom-ni/y-bwrdd/cyfarfodydd-y-bwrdd/cyfarfod-y-bwrdd-28-gorffennaf-2021-cyfarfod-cyffredinol-blynyddol/  

Bydd sesiwn holi ac ateb rhithwir yn dilyn y cyflwyniadau, lle bydd cyfle i ofyn cwestiynau yn Saesneg ac yn Gymraeg. Fe'ch gwahoddir hefyd i ofyn cwestiynau cyn y cyfarfod, trwy eu hanfon at powys.geninfo@wales.nhs.uk.  

 

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 28 Gorffennaf. 

Rhannu:
Cyswllt: