Neidio i'r prif gynnwy

Digwyddiad Holi ac Ateb Ar-lein gyda Carol Shillabeer ar 3 Tachwedd 2022

Fe'ch gwahoddir i ddigwyddiad Holi ac Ateb ar-lein rhwng 5.15yp a 6yh ddydd Iau 3 Tachwedd. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ddatblygiadau o fewn Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Sut ydw i'n ymuno?

Gallwch ymuno â'r sesiwn o'r rhan fwyaf o borwyr gwe trwy glicio ar y ddolen hon.

Pryd ydw i'n ymuno?

Mae croeso i chi ymuno ychydig cyn 5.15yp drwy glicio ar y ddolen uchod. Bydd y cyfarfod yn dechrau toc wedi 5.15yp er mwyn rhoi amser i bobl ymuno.

Sut ydw i'n cymryd rhan?

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei ddarparu trwy Microsoft Teams Live Event. Mae'n cynnwys swyddogaeth Holi ac Ateb sy'n eich galluogi i ofyn cwestiynau. Mae’n ddrwg gennym efallai nad oes gennym amser i ateb yr holl gwestiynau a godwyd, ond gobeithiwn y bydd y briff yn rhoi cyfle i ymdrin â’r prif themâu.

Rwy'n cael trafferth ymuno

Bydd y sesiwn yn cael ei recordio fel ei fod ar gael i bobl sy’n cael trafferth ymuno, neu sydd ddim ar gael i ymuno â ni am 5.15yp.

Mae rhagor o wybodaeth am fod yn fynychwr Digwyddiad Microsoft Teams Live ar gael o wefan Microsoft.

Ni allaf fod yn bresennol – a fyddaf yn dal i allu gwylio?

Os na allwch fynychu ar y diwrnod, gallwch wylio'r digwyddiad unrhyw bryd gan ddefnyddio'r ddolen we.

 

Wedi'i gyhoeddi ar 20/10/2022

Rhannu:
Cyswllt: