Neidio i'r prif gynnwy

Dwy Nyrs Ragorol o Bowys yn Ennill Gwobrau Nyrsio Urddasol

Yng ngwobrau Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru 2023 a gynhaliwyd yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd ddydd Iau 29 Mehefin, cafodd dwy nyrs o Bowys eu cydnabod am eu gwaith rhagorol. Mae’r digwyddiad blynyddol yn dathlu llwyddiannau eithriadol nyrsys a bydwragedd ledled Cymru.

Enillodd Nyrs Arweiniol Macmillan ar gyfer Canser a Gofal Lliniarol Louise Hymers y Wobr Nyrsio Cymunedol am ei gwaith ar ofal diwedd oes, tra enillodd Uwch Reolwr Nyrsio Datblygu Cleifion Allanol Judith Jamieson y Wobr Nyrsio Oedolion am ei hymrwymiad i ddatblygiad cleifion allanol.

Dywedodd Judith Jamieson: "Mae'n anrhydedd i dderbyn y wobr am nyrsio oedolion gan RCN Cymru. Mae'r wobr hon yn cydnabod yr ymroddiad a'r angerdd y mae'r tîm gofal a gynlluniwyd ym Mhowys yn ei ddangos yn eu hymgyrch i wella profiad cleifion a mynediad at ofal arbenigol yn nes at adref."

Dywedodd Louise Hymers: "Mae'n anrhydedd i mi dderbyn y wobr gan RCN Cymru. Mae gofal lliniarol a gofal diwedd oes yn feysydd nyrsio rwy'n teimlo'n hynod o angerddol amdanynt, felly mae derbyn y gydnabyddiaeth hon yn fy ngwneud yn hynod falch yn bersonol. Rwyf hefyd wrth fy modd bod gofal diwedd oes ym Mhowys gyfan wedi cael ei gydnabod gyda'r wobr hon."

Dywedodd Claire Roche, Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth: "Rwyf wrth fy modd bod Louise a Judith wedi cael eu cydnabod gyda'r gwobrau cenedlaethol urddasol hyn gan RCN Cymru. Mae eu proffesiynoldeb, eu talent a'u hymrwymiad i bobl Powys yn eithriadol ac maent yn glod llwyr i Fwrdd Iechyd Addysgu Powys. Roedd yn fraint ac yn bleser cael bod yn bresennol yn y seremoni wobrwyo yng Nghaerdydd i weld Louise a Judith yn derbyn eu gwobrau ac rwy'n hynod falch ohonynt ill dau am eu cyflawniadau."

Hoffai’r Bwrdd Iechyd ddymuno llongyfarchiadau mawr i Louise a Judith a diolch i’r ddwy am eu cyfraniad eithriadol yn y gwaith y maent yn ei wneud dros bobl Powys.

 

Cyhoeddwyd: 30/06/2023

Rhannu:
Cyswllt: