Neidio i'r prif gynnwy

Ffonio'n Gyntaf am Mân Unedau Anafiadau ym Mhowys

Gall Mân Unedau Anafiadau yn Powys drin oedolion a phlant 2 oed a hŷn.

Gofynnwn ichi ffonio cyn ymweld â'n Unedau Mân Anafiadau. Bydd ein nyrsys arbenigol yn gallu rhoi cyngor i chi dros y ffôn, trefnu apwyntiad i chi, neu eich cyfeirio at wasanaeth arall os yw'n briodol. Bydd galw heibio ar gael os nad ydych chi'n gallu defnyddio'r ffôn.


Gall Mân Unedau Anafiadau yn Powys drin oedolion a phlant 2 oed a hŷn:

 • Aberhonddu
  01874 615800 (24 awr y dydd)
 • Llandrindod
  01597 828735 (07:00 i 00:00 hanner nos, bob dydd)
 • Y Trallwng
  01938 558919/01938 558931 (08:00 i 20:00, bob dydd)
 • Ystradgynlais
  01639 844777 (08:30 i 16:00, Llun-Gwener ac eithrio Gwyliau Banc)


Mae llawer o feddygfeydd yn Powys hefyd yn cynnig gwasanaeth mân anafiadau. Gwiriwch â'ch practis lleol am fanylion.

 

Mae mwy o wybodaeth am wasanaethau gofal brys ar gael yn adran Gofal Brys ein gwefan .

Rhannu:
Cyswllt: