Neidio i'r prif gynnwy

PTHB yn cynnig sesiwn frechu galw heibio - nid oes angen apwyntiad

Fel rhan o'n polisi 'Gadewch neb ar ôl' ar frechu COVID, bydd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn cynnig sesiwn brechu galw heibio dos cyntaf yn y Drenewydd ddydd Gwener 9 Gorffennaf.

Gall unrhyw un yn Powys 18+ oed nad yw eto wedi cael eu dos cyntaf o frechlyn COVID ddod i'r Ganolfan Brechu Torfol yng Nghanolfan Hamdden Maldwyn rhwng 8:30 am a 4:30 pm i dderbyn eu brechlyn.

Nid oes angen apwyntiad i fynychu'r sesiwn hon.

Mae achosion o COVID yn codi eto yn y gymuned ac mae'n hanfodol bod cymaint o bobl â phosibl yn cael eu brechu cyn gynted â phosibl.

Nodwch: Rhaid i chi fyw ym Mhowys i ddefnyddio'r sesiwn galw heibio hon. Ni allwn frechu'r rhai sydd wedi cofrestru gyda meddyg teulu y tu allan i Bowys yn ystod y sesiwn hon. Gall y rhai sy'n byw ym Mhowys nad ydynt wedi cofrestru gyda meddyg teulu ar hyn o bryd fynychu'r sesiwn hon.

Rhannu:
Cyswllt: