Neidio i'r prif gynnwy

Sesiynau Brechu COVID Galw Heibio - wythnos yn dechrau 3 Ionawr

Mae gennym sesiynau galw heibio ar gael yn ein Canolfan Canolfannau Brechu Torfol wythnos yn dechrau 3 Ionawr ar gyfer rheini oed 12+. Gwiriwch y dyddiadau a'r cymhwysedd isod.

Gallwch fynychu ein clinigau galw heibio wythnos yn dechrau 3 Ionawr am frechlyn atgyfnerthu os ydych:

 • Yn 18+ oed
 • Wedi cofrestru gyda meddyg teulu ym Mhowys NEU rydych yn weithiwr iechyd a gofal rheng flaen ym Mhowys NEU rydych yn fyfyriwr neu'n aelod o'r lluoedd arfog sy'n dychwelyd
 • Wedi cwblhau eich cwrs cynradd (e.e. ail ddos) fwy na thri mis yn ôl

PEIDIWCH â mynychu am frechlyn atgyfnerthu os ydych wedi profi'n bositif am COVID-19 yn ystod y 28 diwrnod diwethaf.

Ysbyty Bronllys

 • Dydd Iau 6 Ionawr: 11.30am - 2.30pm a 3.30pm - 6pm

 • Dydd Gwener 7 Ionawr: 9.30am - 12.30pm a 1.30pm - 4pm

 • Dydd Sadwrn 8 Ionawr: 9.30am - 12.30pm a 1.30pm - 4pm

 • Dydd Sul 9 Ionawr: 9.30am - 12.30pm a 1.30pm - 4pm

Maes Sioe Brenhinol Cymru, Llanfair-ym-Muallt 

 • Dydd Iau 6 Ionawr: 9.30am - 12.30pm a 1.30pm - 4pm

 • Dydd Gwener 7 Ionawr: 9.30am - 12.30pm a 1.30pm - 4pm

Canolfan Hamdden Maldwyn, Y Drenewydd

 • Dydd Iau 6 Ionawr: 9.30am - 12.30pm a 1.30pm - 4pm

 • Dydd Gwener 7 Ionawr: 9.30am - 12.30pm a 1.30pm - 4pm

 • Dydd Sadwrn 8 Ionawr: 9.30am - 12.30pm a 1.30pm - 4pm

 • Dydd Sul 9 Ionawr: 9.30am - 12.30pm a 1.30pm - 4pm

Gallwch chi fynychu ein clinigau galw heibio wythnos yn dechrau 3 Ionawr ar gyfer eich dos cyntaf os ydych chi:

 • Yn 12+ oed
 • Wedi'i gofrestru gyda meddyg teulu ym Mhowys
 • Yng nghwmni rhiant / gwarcheidwad os yw'n 12-15 oed

  PEIDIWCH â mynychu os ydych chi'n 12-17 oed ac wedi profi'n bositif am COVID yn yr 84 diwrnod diwethaf, neu os ydych chi'n 18+ ac wedi profi'n bositif am COVID-19 yn yr 28 diwrnod diwethaf.

   

  Gallwch chi fynychu ein clinigau galw heibio wythnos yn dechrau 3 Ionawr ar gyfer eich ail ddos os:

  • Ydych yn 18+ oed ac wedi derbyn eich dos Pfizer cyntaf fwy na deng wythnos yn ôl (mae ail ddosau AZ trwy apwyntiad).
  • NEU yn 15+ oed ac wedi derbyn eich dos Pfizer cyntaf fwy na deuddeg wythnos yn ôl
  • Wedi'ch cofrestru gyda meddyg teulu yn Powys

  PEIDIWCH â mynychu os ydych chi'n 15-17 oed ac wedi profi'n bositif am COVID yn yr 84 diwrnod diwethaf, neu os ydych chi'n 18+ ac wedi profi'n bositif am COVID-19 yn y 28 diwrnod diwethaf.

   

  Ysbyty Bronllys

  • Dydd Llun 3 Ionawr: 9.30am - 12.30pm a 1.30pm - 4pm

  • Dydd Mawrth 4 Ionawr: 9.30am - 12.30pm a 1.30pm - 4pm

  • Dydd Mercher 5 Ionawr: 9.30am - 12.30pm a 1.30pm - 4pm

  • Dydd Iau 6 Ionawr: 11.30am - 2.30pm a 3.30pm - 6pm

  • Dydd Gwener 7 Ionawr: 9.30am - 12.30pm a 1.30pm - 4pm

  • Dydd Sadwrn 8 Ionawr: 9.30am - 12.30pm a 1.30pm - 4pm

  • Dydd Sul 9 Ionawr: 9.30am - 12.30pm a 1.30pm - 4pm

  Maes Sioe Brenhinol Cymru, Llanfair-ym-Muallt 

  • Dydd Llun 3 Ionawr: 9.30am - 12.30pm a 1.30pm - 4pm

  • Dydd Mawrth 4 Ionawr: 11.30am - 2.30pm a 3.30pm - 6pm

  • Dydd Iau 6 Ionawr: 9.30am - 12.30pm a 1.30pm - 4pm

  • Dydd Gwener 7 Ionawr: 9.30am - 12.30pm a 1.30pm - 4pm

  Canolfan Hamdden Maldwyn, Y Drenewydd

  • Dydd Llun 3 Ionawr: 9.30am - 12.30pm a 1.30pm - 4pm

  • Dydd Mawrth 4 Ionawr: 11.30am - 2.30pm a 3.30pm - 6pm

  • Dydd Mercher 5 Ionawr: 11.30am - 2.30pm a 3.30pm - 6pm

  • Dydd Iau 6 Ionawr: 9.30am - 12.30pm a 1.30pm - 4pm

  • Dydd Gwener 7 Ionawr: 9.30am - 12.30pm a 1.30pm - 4pm

  • Dydd Sadwrn 8 Ionawr: 9.30am - 12.30pm a 1.30pm - 4pm

  • Dydd Sul 9 Ionawr: 9.30am - 12.30pm a 1.30pm - 4pm

   


  Nid oes angen apwyntiad.

  Helpwch ni i sicrhau bod eich brechlyn mor effeithiol â phosibl. Peidiwch fynychu os:

  • oes gennych symptomau COVID-19 ar hyn o bryd

  • ydych yn teimlo'n sâl

  • ydych wedi profi'n bositif am COVID-19 yn ystod y 28 diwrnod diwethaf

  Mae'r holl ddosau cyntaf gyda Pfizer ar hyn o bryd oni bai bod gennych angen clinig penodol am ddewis arall yn lle Pfizer. Bydd eich brechydd yn trafod hyn gyda chi pan fyddwch yn mynychu.

  Edrychwch ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

  Mae mwy o wybodaeth am frechu COVID-19 yn Powys ar gael ar ein gwefan yn https://pthb.nhs.wales/covid-vaccine


  Heb gael gwahoddiad am eich brechlyn atgyfnerthu? Cysylltwch â ni fel y gallwn drefnu apwyntiad. Cwblhewch ein ffurflen mynediad â blaenoriaeth ar-lein yma.

   

  Cyhoeddwyd: 30/12/21

   Rhannu:
   Cyswllt: