Neidio i'r prif gynnwy

Sesiynau Galw Heibio Brechu COVID - wythnos yn dechrau 16 Mai

Mae gennym ni sesiynau galw heibio ar gael yn ein Canolfannau Brechu Torfol wythnos yn dechrau 16 Mai ar gyfer y rhai 12+ oed. Gwiriwch y dyddiadau a chymhwysedd isod. Gallwch hefyd wirio ein tudalen galw heibio am y wybodaeth ddiweddaraf.

 

Gallwch fynychu ein clinigau galw heibio ar gyfer eich brechlyn atgyfnerthu cyntaf os ydych:

 • Yn 18+ oed
 • Wedi cwblhau eich cwrs cynradd (ee ail ddos) fwy na thri mis yn ôl

PEIDIWCH â mynychu am sesiwn atgyfnerthu os ydych wedi profi'n bositif am COVID-19 yn ystod y 28 diwrnod diwethaf.

Sylwch mai AIL GYMHELLION yw trwy apwyntiad yn unig.

 

Gallwch fynychu ein clinigau galw heibio ar gyfer eich dos cyntaf os ydych:

 • Yn 12+ oed
 • Wedi cofrestru gyda Meddyg Teulu ym Mhowys
 • Yng nghwmni rhiant/gwarcheidwad os 12-15 oed

  PEIDIWCH â mynychu os ydych rhwng 12-17 oed ac wedi profi’n bositif am COVID yn yr 84 diwrnod diwethaf, neu os ydych yn 18+ ac wedi profi’n bositif am COVID-19 yn y 28 diwrnod diwethaf.

   

  Gallwch fynychu ein clinigau galw heibio ar gyfer eich ail ddos os ydych:

  • Yn 18+ oed ac wedi cael eich dos Pfizer cyntaf fwy nag wyth wythnos yn ôl (mae ail ddosau AZ trwy apwyntiad).
  • NEU yn 12-17 oed ac wedi derbyn eich dos Pfizer cyntaf fwy na deuddeg wythnos yn ôl
  • Wedi cofrestru gyda Meddyg Teulu ym Mhowys

  PEIDIWCH â mynychu os ydych rhwng 12-17 oed ac wedi profi’n bositif am COVID yn yr 84 diwrnod diwethaf, neu os ydych yn 18+ ac wedi profi’n bositif am COVID-19 yn y 28 diwrnod diwethaf.

   

  Ysbyty Bronllys

  • Dydd Llun 16 Mai: 11.30yb - 2.15yp a 3.30yp - 6yh

  • Dydd Mawrth 17 Mai: 9.30yb - 12.15yp a 1.30yp - 4yp

  • Dydd Mercher 18 Mai: 9.30yb - 12.15yp a 1.30yp - 4yp

  • Dydd Iau 19 Mai: 11.30yb - 2.15yp

  • Dydd Gwener 20 Mai: 9.30yb - 12.15yp a 1.30yp - 4yp

  Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanfair-ym-Muallt

  • Dydd Llun 16 Mai: 11.30yb - 2.15yp a 3.30yp - 6yh

  • Dydd Mawrth 17 Mai: 9.30yb - 12.15yp a 1.30yp - 4yp

  • Dydd Mercher 18 Mai: 11.30yb - 2.15yp

  • Dydd Iau 19 Mai: 9.30yb - 12.15yp a 1.30yp - 4yp

  Canolfan Ddydd Stryd y Parc, Y Drenewydd *Nodwch y newid lleoliad*

  • Dydd Llun 16 Mai: 9.30yb - 12.15yp a 1.30yp - 4yp

  • Dydd Mawrth 17 Mai: 11.30yb - 2.15yp a 3.30yp - 6yh

  • Dydd Mercher 18 Mai: 11.30yb - 2.15yp a 3.30yp - 6yh

  • Dydd Iau 19 Mai: 9.30yb - 12.15yp a 1.30yp - 4yp

  • Dydd Gwener 20 Mai: 9.30yb - 12.15yp a 1.30yp - 4yp

  Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am Ganolfan Ddydd Stryd y Parc, gan gynnwys parcio a sut i gyrraedd yno, yma: Canolfan Ddydd Stryd y Parc y Drenewydd


  Clinigau galw heibio Brechlyn Atgyfnerthu'r Gwanwyn

  Gallwch fynychu ein clinigau galw heibio am frechlyn atgyfnerthu'r gwanwyn os:

  • Yn 75+ oed
  • Wedi cael eich pigiad atgyfnerthu cyntaf o leiaf 3 mis yn ôl
  • Wedi cofrestru gyda Meddyg Teulu ym Mhowys

  PEIDIWCH â mynychu am frechlyn atgyfnerthu'r gwanwyn os ydych wedi profi'n bositif am COVID-19 yn ystod y 28 diwrnod diwethaf.

  Ysbyty Bronllys

  • Dydd Llun 16 Mai: 11.30yb - 2.15yp a 3.30yp - 6yh

  • Dydd Mawrth 17 Mai: 9.30yb - 12.15yp a 1.30yp - 4yp

  • Dydd Mercher 18 Mai: 9.30yb - 12.15yp a 1.30yp - 4yp

  • Dydd Iau 19 Mai: 11.30yb - 2.15yp

  • Dydd Gwener 20 Mai: 9.30yb - 12.15yp a 1.30yp - 4yp

  Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanfair-ym-Muallt

  • Dydd Llun 16 Mai: 11.30yb - 2.15yp a 3.30yp - 6yh

  • Dydd Mawrth 17 Mai: 9.30yb - 12.15yp a 1.30yp - 4yp

  • Dydd Mercher 18 Mai: 11.30yb - 2.15yp

  • Dydd Iau 19 Mai: 9.30yb - 12.15yp a 1.30yp - 4yp


  Nid oes angen apwyntiad.

  Helpwch ni i wneud yn siŵr bod eich brechlyn mor effeithiol â phosibl a dewch i sesiwn galw heibio dim ond os:

  • NID oes gennych chi symptomau COVID-19 ar hyn o bryd
  • NID ydych yn ddifrifol wael
  • NID ydych wedi profi’n bositif am COVID-19 yn ystod y 28 diwrnod diwethaf (os ydych dros 18 oed) neu NAD ydych wedi profi’n bositif yn yr 84 diwrnod diwethaf (os ydych o dan 18 oed)

  Mae pob dos cyntaf gyda Pfizer ar hyn o bryd oni bai bod gennych angen clinigol penodol am ddewis arall yn lle Pfizer. Bydd eich brechwr yn trafod hyn gyda chi pan fyddwch yn mynychu.

  Daliwch i wirio ein sianeli cyfryngau cymdeithasol am ddiweddariadau.

  Mae rhagor o wybodaeth am frechu COVID-19 ym Mhowys ar gael ar ein gwefan yn https://pthb.nhs.wales/covid-vaccine

   


   

  Cyhoeddwyd: 29/04/22

   Rhannu:
   Cyswllt: