Neidio i'r prif gynnwy

Sesiynau Galw Heibio Brechu COVID - wythnos yn dechrau 18 Ebrill

Mae gennym ni sesiynau galw heibio ar gael yn ein Canolfannau Brechu Torfol wythnos yn dechrau 18 Ebrill ar gyfer y rhai 12+ oed. Gwiriwch y dyddiadau a chymhwysedd isod. Gallwch hefyd wirio ein tudalen galw heibio am y wybodaeth ddiweddaraf.

 

Gallwch fynychu ein clinigau galw heibio ar gyfer eich brechlyn atgyfnerthu cyntaf os ydych:

 • Yn 18+ oed
 • Wedi cwblhau eich cwrs cynradd (ee ail ddos) fwy na thri mis yn ôl

PEIDIWCH â mynychu am sesiwn atgyfnerthu os ydych wedi profi'n bositif am COVID-19 yn ystod y 28 diwrnod diwethaf.

Sylwch mai AIL GYMHELLION yw trwy apwyntiad yn unig.

 

Gallwch fynychu ein clinigau galw heibio ar gyfer eich dos cyntaf os ydych:

 • Yn 12+ oed
 • Wedi cofrestru gyda Meddyg Teulu ym Mhowys
 • Yng nghwmni rhiant/gwarcheidwad os 12-15 oed

  PEIDIWCH â mynychu os ydych rhwng 12-17 oed ac wedi profi’n bositif am COVID yn yr 84 diwrnod diwethaf, neu os ydych yn 18+ ac wedi profi’n bositif am COVID-19 yn y 28 diwrnod diwethaf.

   

  Gallwch fynychu ein clinigau galw heibio ar gyfer eich ail ddos os ydych:

  • Yn 18+ oed ac wedi cael eich dos Pfizer cyntaf fwy nag wyth wythnos yn ôl (mae ail ddosau AZ trwy apwyntiad).
  • NEU yn 12-17 oed ac wedi derbyn eich dos Pfizer cyntaf fwy na deuddeg wythnos yn ôl
  • Wedi cofrestru gyda Meddyg Teulu ym Mhowys

  PEIDIWCH â mynychu os ydych rhwng 12-17 oed ac wedi profi’n bositif am COVID yn yr 84 diwrnod diwethaf, neu os ydych yn 18+ ac wedi profi’n bositif am COVID-19 yn y 28 diwrnod diwethaf.

   

  Ysbyty Bronllys

  • Dydd Mawrth 19 Ebrill: 9.30yb - 12.15yp a 1.30yp - 4yp

  • Dydd Mercher 20 Ebrill: 9.30yb - 12.15yp a 1.30yp - 4yp

  • Dydd Iau 21 Ebrill: 11.30yb - 2.15yp a 3.30yp - 6yh

  • Dydd Gwener 22 Ebrill: 9.30yb - 12.15yp a 1.30yp - 4yp

  Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanfair-ym-Muallt

  • Dydd Mawrth 19 Ebrill: 9.30yb - 12.15yp a 1.30yp - 4yp

  • Dydd Mercher 20 Ebrill: 11.30yb - 2.15yp a 3.30yp - 6yh

  • Dydd Iau 21 Ebrill: 11.30yb - 2.15yp a 3.30yp - 6yh

  • Dydd Gwener 22 Ebrill: 9.30yb - 12.15yp a 1.30yp - 4yp

  Canolfan Ddydd Stryd y Parc, Y Drenewydd *Nodwch y newid lleoliad*

  • Dydd Mawrth 19 Ebrill: 11.30yb - 2.15yp a 3.30yp - 6yh

  • Dydd Mercher 20 Ebrill: 11.30yb - 2.15yp a 3.30yp - 6yh

  • Dydd Iau 21 Ebrill: 9.30yb - 12.15yp a 1.30yp - 4yp

  • Dydd Gwener 22 Ebrill: 9.30yb - 12.15yp a 1.30yp - 4yp

  Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am Ganolfan Ddydd Stryd y Parc, gan gynnwys parcio a sut i gyrraedd yno, yma: Canolfan Ddydd Stryd y Parc y Drenewydd


  Nid oes angen apwyntiad.

  Helpwch ni i sicrhau bod eich brechlyn mor effeithiol â phosibl. Peidiwch fynychu os:

  • oes gennych symptomau COVID-19 ar hyn o bryd

  • ydych yn teimlo'n sâl

  • ydych wedi profi'n bositif am COVID-19 yn ystod y 28 diwrnod diwethaf (os ydych dros 18 oed) neu NAD ydych wedi profi’n bositif yn yr 84 diwrnod diwethaf (os ydych o dan 18 oed)

  Mae pob dos cyntaf gyda Pfizer ar hyn o bryd oni bai bod gennych angen clinigol penodol am ddewis arall yn lle Pfizer. Bydd eich brechwr yn trafod hyn gyda chi pan fyddwch yn mynychu.

  Daliwch i wirio ein sianeli cyfryngau cymdeithasol am ddiweddariadau.

  Mae rhagor o wybodaeth am frechu COVID-19 ym Mhowys ar gael ar ein gwefan yn https://pthb.nhs.wales/covid-vaccine

   


   

  Cyhoeddwyd: 14/04/22

   Rhannu:
   Cyswllt: