Neidio i'r prif gynnwy

Sesiynau Brechu COVID Galw Heibio - wythnos yn dechrau 13 Rhagfyr

Am wybodaeth am glinigau brechlyn atgyfnerthu galw heibio cliciwch yma

 

Mae gennym sesiynau galw heibio ar gael yn ein Canolfannau Brechu Torfol wythnos yn dechrau 13 Rhagfyr ar gyfer y rhai 12 - 15 oed a'r rhai 16+. Gwiriwch y dyddiadau a'r cymhwysedd isod.

 

Clinigau brechu galw heibio dos cyntaf yr wythnos hon ar gyfer y rhai 12 - 15 : 14 - 16 Rhagfyr

Gallwch chi fynychu ein clinigau galw heibio wythnos yn dechrau 13 Rhagfyr ar gyfer eich dos cyntaf os ydych chi:

 • Yn 12 - 15 oed
 • Wedi'i gofrestru gyda meddyg teulu yn Powys
 • Yng nghwmni rhiant / gwarcheidwad

  PEIDIWCH â mynychu os ydych wedi profi'n bositif am COVID yn ystod yr 84 diwrnod diwethaf

  Ysbyty Bronllys

  • Dydd Iau 16 Rhagfyr: 3.30pm - 6pm

  Maes Sioe Brenhinol Cymru, Llanfair-ym-Muallt

  • Dydd Mawrth 14 Rhagfyr: 3.30pm - 6pm

  • Dydd Mercher 15 Rhagfyr: 3.30pm - 6pm

  Canolfan Hamdden Maldwyn, Y Drenewydd

  • Dydd Mawrth 14 Rhagfyr: 3.30pm - 6pm

  • Dydd Mercher 15 Rhagfyr: 3.30pm - 6pm

   


   

  Clinigau brechu galw heibio Dos Gyntaf ac Ail Ddos yr wythnos hon ar gyfer y rhai 16+ : 13 - 19 Rhagfyr

  Gallwch chi fynychu ein clinigau galw heibio wythnos yn dechrau 13 Rhagfyr ar gyfer eich dos cyntaf os ydych chi:

  • Yn 16+ oed

  Gallwch chi fynychu ein clinigau galw heibio wythnos yn dechrau 13 Rhagfyr ar gyfer eich ail ddos os ydych chi:

  • Yn 18+ oed
  • Wedi derbyn eich dos Pfizer cyntaf fwy na deng wythnos yn ôl (mae ail ddosau AZ trwy apwyntiad).

  Os ydych chi'n 16/17 PEIDIWCH â mynychu os ydych chi wedi profi'n bositif am COVID yn yr 84 diwrnod diwethaf. Os ydych chi'n 18+ PEIDIWCH â mynychu os ydych chi wedi profi'n bositif am COVID yn ystod y 28 diwrnod diwethaf.

  Ysbyty Bronllys

  • Dydd Llun 13 Rhagfyr: 11.30am - 2.30pm a 3.30pm - 6pm

  • Dydd Mawrth 14 Rhagfyr: 9.30am - 12.30pm a 1.30pm - 4pm

  • Dydd Mercher 15 Rhagfyr: 9.30am - 12.30pm a 1.30pm - 4pm

  • Dydd Iau 16 Rhagfyr: 11.30am - 2.30pm a 3.30pm - 6pm

  • Dydd Gwener 17 Rhagfyr: 9.30am - 12.30pm a 1.30pm - 4pm

  • Dydd Sadwrn 18 Rhagfyr: 9.30am - 12.30pm a 1.30pm - 4pm

  • Dydd Sul 19 Rhagfyr: 9.30am - 12.30pm a 1.30pm - 4pm

  Maes Sioe Brenhinol Cymru, Llanfair-ym-Muallt

  • Dydd Llun 13 Rhagfyr: 9.30am - 12.30pm & 1.30pm - 4pm

  • Dydd Mawrth 14 Rhagfyr: 11.30am - 2.30pm a 3.30pm - 6pm

  • Dydd Mercher 15 Rhagfyr: 11.30am - 2.30pm a 3.30pm - 6pm

  • Dydd Gwener 17 Rhagfyr: 9.30am - 12.30pm a 1.30pm - 4pm

  Canolfan Hamdden Maldwyn, Y Drenewydd

  • Dydd Llun 13 Rhagfyr: 9.30am - 12.30pm & 1.30pm - 4pm

  • Dydd Mawrth 14 Tachwedd: 11.30am - 2.30pm a 3.30pm - 6pm

  • Dydd Mercher 15 Rhagfyr: 11.30am - 2.30pm a 3.30pm - 6pm

  • Dydd Iau 16 Rhagfyr: 9.30am - 12.30pm a 1.30pm - 4pm

  • Dydd Gwener 17 Rhagfyr: 9.30am - 12.30pm a 1.30pm - 4pm

  • Dydd Sadwrn 18 Rhagfyr: 9.30am - 12.30pm a 1.30pm - 4pm

  • Dydd Sul 19 Rhagfyr: 9.30am - 12.30pm a 1.30pm - 4pm

   


  Nid oes angen apwyntiad.

  Helpwch ni i sicrhau bod eich brechlyn mor effeithiol â phosibl. Peidiwch fynychu os:

  • oes gennych symptomau COVID-19 ar hyn o bryd

  • ydych yn teimlo'n sâl

  • ydych wedi profi'n bositif am COVID-19 yn ystod y 28 diwrnod diwethaf

  Mae'r holl ddosau cyntaf gyda Pfizer ar hyn o bryd oni bai bod gennych angen clinig penodol am ddewis arall yn lle Pfizer. Bydd eich brechydd yn trafod hyn gyda chi pan fyddwch yn mynychu.

  Edrychwch ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

  Mae mwy o wybodaeth am frechu COVID-19 ym Mhowys ar gael ar ein gwefan: https://pthb.nhs.wales/covid-vaccine

   

  Cyhoeddwyd: 10/12/21

   Rhannu:
   Cyswllt: