Neidio i'r prif gynnwy

Cyd-Fwrdd Partneriaeth

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyngor Sir Powys wedi sefydlu Cyd-Fwrdd Partneriaeth o dan Adran 33 o Ddeddf GIG Cymru 2006 - Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth Cyrff y Gwasanaeth Iechyd Gwladol ac Awdurdodau Lleol (Cymru) 2000. Dyma'r bwrdd y mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyngor Sir Powys yn gweithio gyda'i gilydd mewn ffordd gydgysylltiedig i wella ansawdd, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd gwasanaethau i bobl Powys.

Rhannu:
Cyswllt: