Neidio i'r prif gynnwy

Mae gen i symptomau COVID

Mae profion coronafirws (COVID-19) ar gael i bawb yn Powys sydd â symptomau.

Diweddarwyd ddiwethaf 21 Gorffennaf 2021
 

Gwnewch gais am brawf

Cyn gofyn am brawf rhaid i chi gael o leiaf un o'r symptomau canlynol:

 • peswch parhaus newydd
 • tymheredd uchel
 • colli neu newid i arogl neu flas

Os byddwch chi'n datblygu un o'r symptomau hyn, dilynwch y canllawiau hunan-ynysu .
Cofiwch ddilyn y canllaw hwn wrth deithio am brawf .

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am brofi os oes gennych symptomau eraill neu os nad oes gennych unrhyw symptomau.


Opsiynau profi

Efallai y gallwch ddewis rhwng:

citiau prawf cartref

canolfannau profi cenedlaethol (gyrru, cerdded, beicio i'r safle cerdded drwodd)

Aberhonddu
Y Drenewydd

Uned Profi Cymunedol
(gyrru drwodd yn unig)

Llanfair-ym-Muallt
Y Trallwng

canolfan profi symudol (gyrru drwodd yn unig)

Y Gelli Gandryll
Trefyclo

Mae profion a gymerir yng Nghymru yn cynnwys naill ai swab sych sengl a gymerwyd o gefn y gwddf neu swab gwddf a thrwyn cyfun.

Pecynnau Prawf Cartref

Gwnewch gais am brawf ar-lein (ar GOV.UK) .

Gallwch wneud cais am brawf i chi'ch hun neu i unrhyw un yn eich cartref sydd â symptomau. Os nad oes profion ar gael, ceisiwch eto yn nes ymlaen, wrth i brofion ddod ar gael yn ystod y dydd.

Fel arall, gallwch ffonio 119 (rhwng 7am ac 11 pm).

Gall pobl ag anawsterau clyw neu leferydd ffonio 18001119 . Mae'r gwasanaeth rhad ac am ddim hwn ar gael i'ch cynorthwyo trwy'r broses o archebu a sefyll prawf ond ni all ddarparu cyngor clinigol.

Canolfannau Profi Cenedlaethol - Gyrru / Cerdded / Beicio

Mae canolfannau profi cenedlaethol ar gael yn Powys a gellir eu cyrchu mewn car neu ar droed. Pan gyrhaeddwch eich prawf bydd cerdded drwodd:

 • Aberhonddu
 • Y Drenewydd

Rheolir y canolfannau profi hyn gan yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Gallwch hefyd archebu i fynd i ganolfan gyrru trwy ganolfan brofi mewn siroedd cyfagos os yw hyn yn fwy cyfleus i chi.

Gwnewch gais am brawf ar-lein (ar GOV.UK) .

Gallwch wneud cais am brawf i chi'ch hun neu i unrhyw un yn eich cartref sydd â symptomau. Os nad oes profion ar gael, ceisiwch eto yn nes ymlaen, wrth i brofion ddod ar gael yn ystod y dydd.

Fel arall, gallwch ffonio 119 (rhwng 7am ac 11 pm).

Gall pobl ag anawsterau clyw neu leferydd ffonio 18001119 . &Mae'r gwasanaeth rhad ac am ddim hwn ar gael i'ch cynorthwyo trwy'r broses o archebu a sefyll prawf ond ni all ddarparu cyngor clinigol.

Unedau Profi Cymunedol - Gyrru Trwy Yn Unig

Unedau Profi Cymunedol mewn Powys:

 • Ffynhonnau Adeiledig
 • Y Trallwng

Mae'r cyfleuster profi hwn yn cael ei redeg a'i staffio gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Mae'r slotiau'n cael eu blaenoriaethu ar gyfer:

 • Cleifion sydd angen prawf cyn llawdriniaeth neu weithdrefn
 • Profi i drigolion Powys canol a gogledd.

Defnyddiwch ein system archebu leol i archebu prawf mewn Uned Profi Cymunedol:

 • Ffoniwch Hyb Profi Powys ar 01874 612228 ( 0900-1700 Llun-Gwener, 1000-1500 Sad-Sul)
 • E-bostiwch Hyb Profi Powys yn Powys.testing@wales.nhs.uk

Uned Profi Symudol - Gyrru Trwy Yn Unig

Mae Unedau Profi Symudol yn rhan bwysig o'n rhaglen brofi. Er enghraifft, rydym yn defnyddio unedau profi symudol i ymateb i achosion lleol.

Rydym yn hysbysebu'r rhain yn lleol a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.

 • Gwnewch gais am brawf ar-lein (ar GOV.UK)
 • Fel arall, gallwch ffonio 119 (rhwng 7am ac 11 pm). Gall pobl ag anawsterau clyw neu leferydd ffonio 18001119 . Mae'r gwasanaeth rhad ac am ddim hwn ar gael i'ch cynorthwyo trwy'r broses o archebu a sefyll prawf ond ni all ddarparu cyngor clinigol.


Teithio am Brawf Coronavirus

Pan ewch am brawf coronafirws mae'n RHAID i chi ddilyn y rheolau ar hunan-ynysu :

Travel Teithio'n uniongyrchol i'r ganolfan brawf ac oddi yno
❌ Peidiwch â defnyddio tacsis na thrafnidiaeth gyhoeddus
✅ Dilynwch yr holl gyfarwyddiadau a roddir i chi wrth archebu, a chan staff y ganolfan
Not Peidiwch ag ymweld â siopau lleol na chyfleusterau lleol eraill
✅ Sicrhewch eich bod yn dilyn canllawiau cenedlaethol ar hunan ynysu

Helpwch ni i Gadw Powys yn Ddiogel.


Symptomau Coronafeirws

Defnyddiwch y gwasanaeth 111 coronavirus ar-lein os:

 • ni allwch ymdopi â'ch symptomau gartref
 • mae eich cyflwr yn gwaethygu
 • nid yw eich symptomau'n gwella ar ôl 7 diwrnod

Os nad oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd, ffoniwch 111 .

Mewn argyfwng meddygol, deialwch 999 .


Canlyniadau profion

Pan fyddwch chi'n archebu'ch prawf, byddwch chi'n cael mwy o wybodaeth am sut y darperir y canlyniad. Dylech dderbyn canlyniad eich prawf cyn pen 72 awr.

Ffoniwch rif 119 os ydych chi'n cael problemau wrth gael eich canlyniadau o brofion cartref a phrofion gyrru torfol (Aberhonddu a'r Drenewydd). Gall pobl ag anawsterau clyw neu leferydd ffonio 18001119 . Mae'r ganolfan gyswllt ar agor rhwng 7am ac 11pm.

Ffoniwch ein canolbwynt profi lleol os ydych chi'n cael problemau cael eich canlyniadau o safleoedd yr Uned Profi Cymunedol (Builth Wells a'r Trallwng).

Os ydych wedi derbyn canlyniad eich prawf a bod gennych gwestiynau neu os oes angen cyngor pellach arnoch, ewch i wybodaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer unigolion sydd wedi'u profi am haint COVID-19
 

Adnoddau Defnyddiol ar gyfer Cyflogwyr Gweithwyr Beirniadol:

Mae mwy o wybodaeth am brofion Coronavirus yng Nghymru ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru yn https://gov.wales/apply-coronavirus-test

 
 
Rhannu:
Cyswllt: