Neidio i'r prif gynnwy

Cyd-ddatganiad gan Fwrdd Iechyd Addysg Powys a Chyngor Sir Powys 7 Gorffennaf 2023

Cyd-ddatganiad gan Fwrdd Iechyd Addysg Powys a Chyngor Sir Powys

Estynnwn ein cydymdeimlad diffuant â’r teulu ar yr adeg hon am farwolaeth drasig Joyce Griffiths a’r effaith a deimlir ar draws y teulu cyfan.  Bydd eu llais wrth wraidd yr hyn y byddwn yn dysgu o’r digwyddiadau hyn.

Mae’r Bwrdd Iechyd a’r Awdurdod Lleol wedi ymrwymo’n llwyr i’r broses adolygu annibynnol sy’n cael ei chynnal, a bydd ei chanfyddiadau’n cael eu gwneud yn gyhoeddus ar ôl i’r broses honno ddod i ben.

Rhannu:
Cyswllt: