Neidio i'r prif gynnwy

Ail gam Ymgysylltu â Gwasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru i'w gynnal o mis Hydref

Bydd ail gam Adolygiad y Gwasanaeth Casglu a Throsglwyddo Meddygol Brys (GCTMB) - am sut i wella'r gwasanaeth ambiwlans awyr yng Nghymru ymhellach a ddarperir mewn partneriaeth rhwng Elusen Ambiwlans Awyr Cymru ac GCTMB GIG Cymru - yn digwydd rhwng 09 Hydref a 05 Tachwedd 2023 ar gyfer adborth gan y cyhoedd.

Bydd Cam 2 o ymgysylltu â'r cyhoedd yn digwydd o ddydd Iau 12 Hydref tan ddydd Gwener 20 Hydref yn gynhwysol trwy gyfuniad o sesiynau galw heibio anffurfiol, cyfarfodydd cyhoeddus personol - yn y Trallwng, Y Drenewydd, Machynlleth, Bangor a Phwllheli - a sesiynau rhithiol/ar-lein.

Yn ogystal ag amserlen y sesiynau ymgysylltu, bydd y cyhoedd yn gallu darparu eu sylwadau o 09 Hydref tan 05 Tachwedd drwy amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys post, ffôn, a ffurflenni ar-lein.

Bydd y dogfennau ymgysylltu hefyd ar gael o 09 Hydref.

Roedd cam cyntaf ymgysylltiad cyhoeddus Cymru gyfan, a ddechreuodd ym mis Mawrth 2023, yn canolbwyntio ar wrando ar sylwadau, ymholiadau a chasglu adborth ar sut i ddatblygu opsiynau i wella'r gwasanaeth ambiwlans awyr yng Nghymru ymhellach.

Mae Stephen Harrhy, y Prif Gomisiynydd Gwasanaethau Ambiwlans sydd â'r dasg o arwain yr Adolygiad annibynnol, bellach yn annog y cyhoedd a rhanddeiliaid i wneud sylwadau fel rhan o Gam 2 lle bydd yn dal i wrando ar sylwadau cyhoeddus a rhanddeiliaid ar yr opsiynau a ddatblygwyd.

Dywedodd Mr Harrhy "Yn dilyn yr adborth a gasglwyd gennym trwy ystod o ddulliau yn ystod Cam 1, mae fy nhîm wedi bod yn gweithio ar ddatblygu opsiynau, ac mae modelu data cyflenwol hefyd wedi bod ar y gweill, yr wyf bellach am ei brofi gyda'r cyhoedd a rhanddeiliaid yng Ngham 2.

"Bu'n rhaid i ni ganolbwyntio'r digwyddiadau ymgysylltu wyneb yn wyneb ar yr ardaloedd lle bu y lefel uchaf o ddiddordeb presenoldeb yng Ngham 1 a dyna pam ein bod yn cynnal sesiynau ymgysylltu wyneb yn wyneb yn ardaloedd Bwrdd Iechyd Powys a Betsi Cadwaladr, yn ogystal â chynnig sesiynau ar-lein i'r rhai a allai fod yn well ganddynt ar-lein neu na allant fynychu sesiynau wyneb yn wyneb.

"Byddwn hefyd yn darparu gwasanaeth ateb dros y ffôn a ffurflen adborth ar-lein i roi cymaint o gyfle â phosibl i bobl wneud sylwadau ar yr hyn sy'n cael ei rannu."

Aeth Mr Harrhy yn ei flaen: "Pwysleisiais ar ddiwedd Cam 1 nad oedd penderfyniad wedi'i wneud o'r blaen ar y mater hwn ac mae'r ail gam hwn yn rhoi cyfle i mi rannu'r hyn a glywyd yng Ngham 1 a dangos sut mae hyn wedi'i gymhwyso i'r opsiynau a ddatblygwyd.

"Rwyf wedi bod yn ddiolchgar am y ddeialog adeiladol a gawsom yng Ngham 1 ac rwy'n obeithiol y bydd Cam 2 yr un mor ddefnyddiol i mi wrth gyrraedd yr opsiwn a ffefrir y byddaf wedyn yn gallu ei argymell yn ffurfiol i'r Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys am eu penderfyniad."

"Mae'r angerdd am y gwasanaeth ambiwlans awyr yn amlwg ac mae wedi bod yn amlwg bod awydd ar y cyd - rhwng y cyhoedd a rhanddeiliaid i gydweithio gyda'r Elusen ac GCTMB - i wneud y gwasanaeth partneriaeth gwych hwn hyd yn oed yn well i'n cymunedau yng Nghymru."

 

Lleoliad

Fformat

Dyddiad

Amser

Neuadd y Dref, Y Trallwng,

42 Heol Lydan, Y Trallwng SY21 7JQ

Galw Heibio Cyhoeddus

Dydd Iau 12 Hydref

12:00 – 15:00

Neuadd y Dref, Y Trallwng,

42 Heol Lydan, Y Trallwng SY21 7JQ

Cyfarfod Cyhoeddus

Dydd Iau 12 Hydref

18:30 – 19:30

Theatr Hafren

Campws y Drenewydd, Ffordd Llanidloes, Y Drenewydd SY16 4HU

Galw Heibio Cyhoeddus

Dydd Gwener 13 Hydref

12:00 – 15:00

Ysgol Uwchradd Y Drenewydd

Dolfor Road, Y Drenewydd, Powys, SY16 1JE.

Cyfarfod Cyhoeddus

Dydd Gwener 13 Hydref

18:30 – 19:30

Machynlleth Rugby Club

Plas Grounds, Bank Lane, Machynlleth SY20 8EL

Galw Heibio Cyhoeddus

Dydd Llun 16 Hyd

12:00 – 15:00

Ysgol Bro Hyddgen

Greenfields, Machynlleth SY20 8DR

Cyfarfod Cyhoeddus

Dydd Llun 16 Hyd

18:30 – 19:30

Bangor City Council Offices

Ffordd Gwynedd, Bangor LL57 1DT

Galw Heibio Cyhoeddus

Dydd Mawrth 17 Hyd

12:00 – 15:00

Bangor City Council Offices

Ffordd Gwynedd, Bangor LL57 1DT

Cyfarfod Cyhoeddus

Dydd Mawrth 17 Hyd

18:30 – 19:30

Plas Heli

Glan Y Don Industrial Estate, Yr Hafan, Pwllheli LL53 5YT

Galw Heibio Cyhoeddus

Dydd Mercher 18 Hyd

12:00 – 15:00

Ysgol Glan Y Mor

Pwllheli LL53 5NU

Cyfarfod Cyhoeddus

Dydd Mercher 18 Hyd

18:30 – 19:30

Microsoft Teams Live Event

Cyfarfod Cyhoeddus Rhithwir

Dydd Iau 19 Hydref

18:30 – 19:30

Microsoft Teams Live Event

Cyfarfod Cyhoeddus Rhithwir

Dydd Gwener 20 Hydref

13:00 – 14:00

 

Rhannu:
Cyswllt: