Neidio i'r prif gynnwy

Dathlwch ein GIG anhygoel gydag alltudiad cenedlaethol o gariad

Mae Elusen GIG leol Powys yn gwahodd aelodau'r gymuned i gael paned o de cenedlaethol a chodi arian ar gyfer y GIG.

Mae Elusen Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (PTHB) yn gofyn i bawb ymuno â egwyl te cenedlaethol ar ddydd Llun 5 Gorffennaf er mwyn godi ymwybyddiaeth o staff anhygoel y GIG, a’u waith trwy gydol y pandemig.

Ar ôl flwyddyn anodd iawn, mae’r Elusen PTHB yn gofyn i bawb ddod at ei gilydd i fynegi eu cariad at staff a gwirfoddolwyr y GIG. Gall pobl ymuno yn y dathliadau drwy gynnal neu gymryd rhan yn Te Mawr GIG eu hunain am 3yp ar 5 Gorffennaf.

Gallwch cynnydd digwyddiad personol neu ar lein, gyda'ch cymuned, ffrindiau, teulu neu yn y gwaith. Dyma gyfle i fyfyrio a dweud diolch am bopeth y mae staff a gwirfoddolwyr y GIG wedi'i wneud ac yn parhau i'w wneud. Trwy gymryd rhan yn egwyl te enfawr yma, gall aelodau'r gymuned hefyd godi arian ar gyfer Elusen PTHB, sy'n ceisio cefnogi iechyd a lles staff, cleifion a chymunedau'r GIG ar draws Powys.

Drwy gynnal egwyl te byr, gall pobl ddangos cefnogaeth a chymorth i godi ymwybyddiaeth ar gyfer arwyr y GIG ar draws Powys a Chymru gyfan.

Mae'r arllwys genedlaethol hon yn cael ei chydgysylltu mewn partneriaeth ag NHS Charities Together. Mae Powys wedi derbyn dros £270,000 o gyllid gan NHS Charities Together dros y 12 mis diwethaf, sydd wedi arwain at gymorth ychwanegol ar gyfer y GIG drwy amrywiaeth o brosiectau a enwebwyd gan staff.

Mae Elusen PTHB wedi gofyn staff y GIG ym Mhowys am y ffordd orau o ddefnyddio'r arian, sydd wedi arwain at dros 50 o brosiectau newydd hyd yn hyn. Mae'r rhain yn amrywio o gyfleusterau newydd er lles staff ym mhob un o safleoedd ysbytai cymunedol Powys, i offer ychwanegol sy'n caniatâu i gleifion gysylltu â'u teuluoedd, a rhaglen gymorth digidol ar gyfer staff nyrsio.

Wrth siarad am gynlluniau ar gyfer y digwyddiad, dywedodd Vivienne Harpwood, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys:

"Mae'r Te Mawr yn gyfle i ni fyfyrio a ddangos ein diolch i arwyr y GIG sydd wedi bod wrth wraidd i’n ymateb i'r pandemig. Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn her enfawr ac rydym yn falch o'r ffordd y mae staff a gwirfoddolwyr y GIG wedi ymateb i'r achlysur.

"Rydym am ddefnyddio'r cyfle hwn i ddathlu llwyddiannau anhygoel y GIG ar draws y wlad ac yma ym Mhowys. Yn y cyfnod cyn y Te Mawr byddwn yn rhannu rhai o'r llwyddiannau lleol hyn sy'n parhau i'n hysbrydoli.

"Os gallwch gymryd y pum munud hynny ar y 5ed o Orffennaf i ddangos diolch cenedlaethol, bydd yn golygu'r byd i staff anhygoel y GIG a’r gwirfoddolwyr rydym yn eu cefnogi bob dydd. Os cewch gyfle hefyd i godi arian, yna ystyriwch wneud hynny ar gyfer ein Helusen. Fel sefydliad bach, gall pob rhodd wneud gwahaniaeth enfawr."

Dywedodd Ellie Orton, Prif Swyddog Gweithredol NHS Charities Together, sy'n cydlynu ymgyrch genedlaethol Te Mawr y GIG:

"Mae gan lawer ohonom lawer i fod yn ddiolchgar i staff a gwirfoddolwyr y GIG am ddilyn y flwyddyn a gawsom. Maent wedi bod ar flaen y gad yn yr ymateb i un o'r heriau mwyaf y mae ein gwlad wedi'i wynebu erioed.

"Mae Te Mawr y GIG yn gyfle i ddangos ein cefnogaeth iddyn nhw drwy ymuno â diolch cenedlaethol ym mis Gorffennaf eleni.

"I lawer, bydd hyn yn bleser mawr, yn dathlu'r brechiad a'r cyfan y mae'n caniatáu i ni ei wneud eto. I eraill, bydd yn diolch fawr, am bopeth y mae ein hyrwyddwyr GIG wedi'i wneud drosom. I rai, yn anffodus, bydd yn foment o fyfyrio am golli anwyliaid.

"Beth bynnag fo'r emosiwn, ymunwch ag egwyl de fwyaf y genedl i godi arian i'r bobl anhygoel yn ein GIG."

Diolch i gefnogaeth a haelioni'r cyhoedd dros y flwyddyn ddiwethaf, mae NHS Charities Together wedi cefnogi staff y GIG, er mwyn sicrhau y gallant barhau â'u gwaith hanfodol i achub bywydau.

I gymryd rhan yn y Te Mawr a gofyn am becyn, ewch i: www.nhscharitiestogether.co.uk/nhs-big-tea/

Os hoffech gyfrannu, ewch i: www.justgiving.com/fundraising/pthbcharitybigtea

 

Rhannu:
Cyswllt: