Neidio i'r prif gynnwy

Gall Gofalwyr Di-dâl wirio cymhwysedd i gael brechiad COVID-19 a gofyn am apwyntiad

Os mai chi yw'r unig ofalwr neu'r prif ofalwr (di-dâl) ar gyfer person oedrannus neu anabl sy'n agored i niwed yn glinigol, rydych bellach yn gymwys i gael brechlyn.

Mae'r rhai sy'n agored i niwed yn glinigol i COVID-19 yn cynnwys:

  • plant ag niwro-anableddau difrifol
  • y rhai sydd wedi'u dynodi'n glinigol Eithriadol o fregus (CEV), ac oedolion sydd â chyflyrau iechyd sylfaenol
  • y rhai sydd angen gofal oherwydd oedran datblygedig

Sut i archebu'ch brechlyn

Os ydych chi eisoes wedi'ch cofrestru fel gofalwr di-dâl gyda'ch meddyg teulu, bydd eich practis yn cysylltu â chi'n awtomatig. Nid oes raid i chi wneud unrhyw beth.

Fel arall bydd angen i chi gwblhau ein teclyn cymhwysedd ar-lein.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn adran Gofalwyr Di-dâl ein gwefan .

Rhannu:
Cyswllt: