Neidio i'r prif gynnwy

Wythnos Gwirfoddolwyr 2021: Diolch i Wirfoddolwyr Brechu COVID-19

Diolch i'n holl Wirfoddolwyr Brechu COVID-19

Hoffwn gynnig fy niolch personol i bawb sydd wedi rhoi o’u hamser i gefnogi ein rhaglen frechu COVID-19 yma yn Powys.

Rydym yn bendant wedi cael un o'r rhaglenni brechu mwyaf llwyddiannus yn y DU, gyda dros 90% o oedolion yn derbyn y gwahoddiad am eu dos cyntaf, a dros hanner bellach yn cael amddiffyniad dos dwbl.

Heb amheuaeth, ni fyddai hyn wedi bod yn bosibl heboch chi.

Mae rôl gwirfoddolwyr mor bwysig ac mor werthfawr - a byth yn fwy na thrwy'r pandemig COVID-19, yn gyntaf trwy'r ymateb cyflym gan y gymuned i estyn allan a chefnogi'r cysgodi, y bregus, yr unig, yr ynysig; ac yna ers mis Rhagfyr trwy'r rhaglen frechu i chwistrellu'r llygedyn o obaith sydd ei angen arnom i gyd.

Mae wedi bod yn wirioneddol galonogol darllen yr adborth am eich gwaith, gan gynnwys yr eiliadau hynod deimladwy hynny pan oeddech chi'n wyneb cyfeillgar a gyfarchodd rhywun nad oedd efallai wedi gadael ei gartref ers misoedd lawer.

Mae hefyd wedi bod yn braf iawn gweld eich gwaith yn cael ei gydnabod ar lwyfan llawer ehangach, gan gynnwys yn ddiweddar yng Ngwobrau Cymunedol Sir Drefaldwyn lle cafodd Gwirfoddolwyr Brechu COVID-19 eu cydnabod fel “Tîm Cymunedol y Flwyddyn”. Rhennir yr acolâd hwn gan yr holl wirfoddolwyr ledled y sir.

Mae'r pandemig hwn wedi bod yn un o'r amseroedd mwyaf heriol y mae llawer ohonom wedi'i brofi yn ystod ein hoes. Fel gwirfoddolwyr, gwyddoch y byddwch yn gallu myfyrio ar yr amseroedd hyn gyda balchder dinesig a phersonol haeddiannol.

Diolch.

Carol Shillabeer, Prif Weithredwr

Rhannu:
Cyswllt: